Kto zakłada firmy

Kto zakłada firmy

Firmy prywatne zakładają bardzo różne osoby. Na pewno są to osoby przedsiębiorcze, które nie chcą pracować tylko na etacie i które pragną posiadać coś własnego, stworzonego od podstaw. Decyzję o prowadzeniu własnego biznesu najczęściej podejmują ludzie młodzi ewentualnie posiadający pewien dorobek. Ludzie młodzi czasami już na studiach planują własną działalność gospodarczą. Podejmują też takie studia, które mogą im w tej działalności pomóc. W przypadku ludzi bardziej dojrzałych decyzja jest podejmowana kiedy ma się wrażenie, że w danym miejscu pracy, na konkretnym stanowisku niczego więcej już nie można dokonać. Posiadając określony dorobek można swoje doświadczenia wykorzystać w nowej pracy, a poza tym ważna jest tu stabilizacja materialna. Osoby starsze mogą zainwestować w firmę zgromadzony dorobek materialny i nie muszą starać się o pożyczki z banku. Nie ma żadnych badań, które wskazywałyby na wpływ wieku na powodzenie przedsiębiorstwa. Ważniejsze są tu cechy charakterologiczne, czyli predyspozycje osobiste.

Tagi wpisu: , .